fbpx

Wirtualny spacer Bielsko-Biała

Wirtualny spacer Bielsko-Biała

wirtualny spacer bielsko bialaBielsko-Biała leży na południu Polski niedaleko Beskidów, nad rzeką Białą.

Miasto popularne szczególnie zimą, kiedy to Beskidy przyciągają rzesze narciarzy na stoki w niedalekiej odległości, do różnych miejscowości Beskidów za Bielskiem.

Czasami określane jako Dwumiasto, gdyż złożone z Bielska oraz Białej.

Wirtualny spacer pozwoli nam przybliżyć specyfikę tego Miasta.

Sprawdź pozytywne opinie o naszych usługach w wizytówce firmy
Wirtualny spacer w Google Moja firma

wirtualny spacer firma w Kielcach
matterport kielce

Z czym kojarzy się Bielsko-Biała?

  • Grodzisko – pozostałości osady rolniczej

  • Dworzec kolejowy – jeden z najpiękniejszych w Polsce

  • Ratusz i stary Rynek

  • Muzeum w starej fabryce

  • Katedra Świętego Mikołaja

Historia Bielska-Białej

Rozwój i znaczenie Bielska-Białej

Oprócz Gór, Miasto kojarzone jest głównie z przemysłem motoryzacyjnym,, a obecnie rozwiniętą branżą automotive, niegdyś także przemysłem włókienniczym.

Znane także z produkcji filmowej bajek, takich jak Reksio.

Okres pandemii, który przyczynił się do znacznego zmniejszenia liczby turystów nie wpłynął korzystnie na rozwój Miasta, za wyjątkiem branży motoryzacyjnej, co do której dawny Fiat, następnie połączony w firmę FCA, a obecnie po fuzji Stellantis przekształcił się w Grupę kapitałową wielkich korporacji.

Nawiązanie do tradycji

Miasto atrakcyjne z punktu widzenia architektury z XIX i XX wieku postindustrialnej, budynków dawnych fabryk, położonych niemal w samym centrum, które usiłuje się przywrócić do dawnej świetności i znaleźć nowe funkcje.

Uroku Miastu dodają widoczne w tle łagodne pasma Beskidów.

Spacerując ulicami Bielska-Białej mijamy sąsiadujące ze sobą zabytki z różnych epok, budowle o różnorakiej funkcji i przeznaczeniu.

Bielsko-Biała określana czasami jako „mały Wiedeń” z uwagi na położenie w pobliżu gór oraz architekturę miasta z przełomu XIX i XX wieku. Do II wojny światowej było to przede wszystkim miasto Katolików, Ewangelików i Żydów.

Dzisiejsze Bielsko-Białą tworzą dwa niegdyś odrębne organizmy miejskie, a także 11 dawnych wiosek, przyłączanych stopniowo do miasta od 1925 do 1977 roku.

W XII w. powstał gród w obecnej dzielnicy Stare Bielsko, co wiązało się z napływem na teren Pogórza Śląskiego fali kolonistów niemieckich. Pierwsza wzmianka o Bielsku (mówiąca o nadaniu mieszczanom lasu „między Kamienicą a Mikuszowicami”) pochodzi z 1312 roku. Jako datę oficjalną powstania Miasta uznaje się rok 1327 roku. Pierwotnie Bielsko należało do królestwa Czech, a następnie w 1526 roku przeszło pod zarząd austriackich Habsburgów. Miasto leżące wówczas na pograniczu Śląska i Małopolski.

W latach 1642–1660 Bielsko i Biała były kilkakrotnie niszczone przez wojska szwedzkie. W 1686 r. Bielsko uzyskało przywilej na wolny skład sukna i to przyczyniło się do rozwoju sukiennictwa i płóciennictwa i wkrótce sukna bielskie uznawane były za najlepsze na Śląsku i w Czechach. W tym czasie powoli rozwijała się druga część Miasta – Biała, powstała w połowie XVI wieku na przeciwległym brzegu rzeki. W 1710 r. w Białej utworzono komorę celną, a w 1723 r. Biała otrzymała prawa miejskie. W połowie XVIII w. w obu miastach powstały pierwsze manufaktury. W 1752 r. państwo bielskie zakupił hrabia Aleksander Józef Sułkowski, następnie przekształcono je na mocy przywileju cesarskiego w księstwo.

W roku 1804 roku należała do Cesarstwa Austriackiego, które w 1867 roku przekształcono w Austro-Węgry, do któego oba miasta – Bielsko i Biała należały do 1918 roku. Likwidacja funkcjonującej przez ponad trzy stulecia granicy państwowej na rzece Białej zapoczątkowała proces zrastania się obu miast. Od połowy XIX wieku zaczęto używać nazwy „Bielsko-Biała”.

Warto zwiedzając Miasto przy pomocy wirtualnego spaceru, przyjrzeć się jego historii.

Dalsza historia Miasta

Dynamiczny rozwój przemysłu w Bielsku-Białej datuje się na rok 1810 r., kiedy to Joachim Adler otworzył w Białej pierwszą fabrykę włókienniczą. W 1849 r. uruchomiono połączenie kolejowe Bielska z Krakowem i Wiedniem, co jeszcze bardziej zdynamizowało dalszy rozwój Miasta. Proces industrializacji Bielska i Białej był związany z osadnictwem niemieckich i żydowskich przemysłowców. W XIX w. oba miasta były jednym z największych ośrodków przemysłowych monarchii habsburskiej. W 1871 r. zorganizowano tutaj wielką wystawę przemysłową.

W drugiej połowie XIX w. w miastach wprowadzono, jak byśmy obecnie powiedzieli innowacje technologiczne, uruchomiono centralę telefoniczną, wodociągi, elektrownię i gazownię. W 1890 r. w Białej doszło do powszechnego strajku robotniczego zorganizowanego przez socjalistów, w wyniku którego zginęło 11 robotników. Władze cesarskie stłumiły protesty robotnicze.

W 1895 r. w Bielsku uruchomiono linię tramwajową.

Po zakończeniu I wojny światowej Miasto ulegało kilkakrotnie podziałowi z powrotem na dwie części i zmieniało przynależność: Biała należała do Polski, natomiast o Bielsko i Śląsk Cieszyński wybuchł polsko-czeskiego konflikt zbrojny. W 1922 r. Bielsko znalazło się w obrębie województwa śląskiego. Biała natomiast została przyłączona do województwa krakowskiego.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Niemcy zajęli oba miasta, wcielając je do Rzeszy, a w 1945 r. w rejonie Bielska doszło do ciężkich walk niemiecko-sowieckich, po czym miasto zajęła Armia Czerwona. Następnie zdecydowano o ponownym rozdzieleniu Bielska i Białej. W roku 1951 r. nastąpiło ostateczne administracyjne połączenie obu miast w Bielsko-Białą. Sporna była jeszcze kwestia przynależności administracyjnej miasta, jednak ostatecznie zdecydowano o przynależności do województwa katowickiego.

W latach 50. i 60. XX wieku zbudowano kolejkę gondolową na Szyndzielnię, a w 1972 r. otwarto Fabrykę Samochodów Małolitrażowych oraz nagrywano serial rysunkowy dla dzieci Bolek i Lolek, który powstawał w bielskim Studio Filmów Rysunkowych od 1963 roku.

W 1975 r. Bielsko-Biała stała się stolicą nowego województwa bielskiego, jednak w roku 1999 straciła swój status i została przyłączona do województwa śląskiego.

Jak widać Miasto przeszło bogatą historię, co znajduje odzwierciedlenie w zabytkach, które można zwiedzić za pomocą wirtualnego spaceru.

Zabytki Bielska-Białej

Do zabytków, które warto zwiedzić w Bielsku-Białej korzystając z wirtualnych spacerów, należą:

1. Zabytkowy Dworzec PKP

Nieco zapomniany jako zabytek, ale jak wiele dworców w Polsce, z oryginalnymi malowidłami, warto zwrócić na nie uwagę, jeśli akurat podróżuje się pociągiem.

2. Zamek Książąt Sułkowskich

najbardziej widoczny zabytek, wznoszący się u wejścia do Starówki. Jest to dawna siedziba książąt cieszyńskich, wzniesiona w II połowie XIV wieku. Pierwotny zamek miał kształt prostokąta z dwoma basztami dostawionymi do murów miejskich. W kolejnych wiekach był rozbudowywany i przekształcany tak, iż zaczął bardziej pełnić funkcję rezydencji. I tak powstały skrzydła wschodnie i południowe z kaplicą zamkową, wówczas to zamek zyskał kształt nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Został połączony z linią fortyfikacji miejskich oraz dobudowano ogród.

W latach 1855-64, wiedeński mistrz budowlany – Jan Pötzelmeyer zaprojektował nową eklektyczną, dwupiętrowa formę zamku, jaką znamy współcześnie.

Obecnie na Zamku w Bielsku Białej znajduje się siedziba Muzeum Historycznego.

3. Rynek Starego Miasta

Urokliwy Rynek Starego Miasta, do którego podchodzi się nieco pod górkę z każdej strony, z różnymi wąskimi uliczkami, kamieniczkami, sklepikami z ceramiką artystyczną oraz knajpkami. Obecnie większa część Rynku została odnowiona, z elementami nowoczesnego designu, min. przeszklonej kładki, co stanowi połączenie tradycji z nowoczesnością.

Na środku Rynku znajduje się Fontanna Neptuna oraz Pomnik Świętego.

Niedaleko Rynku usytuowana jest także Katedra Św. Mikołaja z nietypową wieżą, wzorowaną na dzwonnicy z Placu Św. Marka w Wenecji.

W pobliżu Rynku zwiedzić można Starą Fabrykę – Muzeum w dawnej fabryce sukna Buttnerów, gdzie można zobaczyć maszyny używane w przemyśle tkackim.

3. Zabytkowy Ratusz

Zabytkowy Ratusz powstał w XIX wieku, z potywem pszczół na fasadzie, symbolizujących pracowitość. Ratusz, zupełnie inaczej niż w większość Miast, nie znajduje się przy rynku głównym czy Starówce, ale w zupełnie innej części Miasta.

4. Kamienica pod Żabami

W Bielsku- Białej znajduje się wiele pięknych kamienic, jednak niewiele jest odnowionych, gdyż wiele należy do prywatnych właścicieli, których nie stać na remont.

Jedną z najsłynniejszych jest Kamienica pod Żabami. Jej nazwa pochodzi od rzeźby na fasadzie budynku, przedstawiającej dwie żaby elegancko ubrane. Jedna pali fajkę i pije wino, druga gra na mandolinie, a pomiędzy nimi stoi beczka wina. Była to reklama dawnej winiarni Rudolfa Nahowskiego,

5. Studio filmów rysunkowych

Bielsko-Biała słynie ze Studia Filmów Rysunkowych, gdzie powstały takie dobranocki, jak: Reksio, Bolek i Lolek czy kangurek Hip-Hop. Studio zaprasza na pokazy produkcji filmów animowanych dla grup zorganizowanych, jednak turyści indywidualni mogą dołączyć do grupy. Oczywiście w czasie pandemii występują ograniczenia.

Symbolem Bielska-Białej jest słynny Reksio, który doczekał się pomnika w jednym z najbardziej wyeksponowanych ulic Miasta, jak również Bolek i Lolek, którzy także zostali upamiętnieni w taki sam sposób.

Warto pokazać te słynne postaci najpopularniejszych polskich kreskówek za pomocą wirtualnego spaceru i odwiedzić najsłynniejsze miejsca w Bielsku-Białej.

Perspektywy rozwoju Bielska-Białej

Strategia rozwoju 2030

Jak niemal każde Miasto w Polsce, także Bielsko-Biała opracowała własną strategię rozwoju do roku 2030.

Jednym z elementów strategii jest dążenie do bardziej ekologicznego ogrzewania budynków w Mieście, gdyż sporo jest kamienic nieprzystosowanych do nowoczesnych technik grzewczych. Zatem bardzo ważne w strategii jest środowisko oraz zintegrowanie planowania przestrzennego Miasta.

Miasto powinno także starać się przyciąnąć większą liczbę turystów, bo wydaje się, że ci ostatnio omijają Bielsko-Białą, odkąd doprowadzono infrastrukturę drogową bezpośrednio do wielu okolicznych turystycznych miejscowości, Bielsko straciło na znaczeniu.

Warto zatem zainwestować w promocję Miasta, min. wykorzystując wirtualne spacery 3D.

Zobacz nasze ostatnie realizacje w okolicach. Województwo Śląskie

More Spacer:

Mapa realizacji wirtualnych spacerów – nasze portfolio

Na terenie Bialsko-białej i okolicach realizujemy systematycznie przy współpracy z agencją Dworak Nieruchomości, wirtualne spacery 3D po nieruchomościach na sprzedaż lub wynajem wraz ze zdjęciami z drona oraz filmami promocyjnymi z drona.

Województwo śląskie – największe miasta:

Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Rybnik, Cieszyn, Żywiec, Sosnowiec, Będzin, Tarnowskie Góry, Mikołów, Tychy, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Pszczyna, Wodzisław Śląski, Bytom, Ruda Śląska, Jaworzno, Zawiercie, Żory, Racibórz, Mysłowice, Lubliniec, Chorzów, Bieruń, Myszków, Jastrzębie-Zdrój, Kłobuck, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice

zdjecia 360 na booking com

Zdjęcia panoramiczne 360° na booking.com

W branży noclegowo-hotelarskiej konkurencja jest na porządku dziennym. W miejscowościach turystycznych jest po kilkadziesiąt ofert noclegowych. Turystów co prawda...
wirtualny spacer hotel

Wirtualny spacer – prezentacja obiektów noclegowych

Internet jest największą bazą informacyjną, dźwignią handlu i usług. Ofert jest tak wiele, że trzeba wyróżnić się w internecie....
fotograf wnętrz Kraków

Zdjęcia HDR nieruchomości

Środowisko fotografów od pewnego czasu spiera się na temat HDR -ciekawej techniki zdjęciowej, która dla jednych jest wyżyną sztuki...
wirtualny spacer pokoje na wynajem

Mieszkanie inwestycyjne – mieszkania na pokoje

Rynek nieruchomości przechodzi nieustanne przemiany. Nadal jest to opłacalna inwestycja kapitału, ponieważ ceny mieszkań rosną, a zainteresowanie klientów nie...
wirtualny spacer google

Fotograf Google – Wizytówka firmy w Google Maps

Jeszcze parę lat temu wystarczyło mieć stronę internetową, dodać kilka ogłoszeń na różnych portalach ogłoszeniowych i promocja w internecie...
interaktywny wirtualny spacer

Interaktywny wirtualny spacer 360°

Wirtualne spacery są doskonałą i nietuzinkową formą promocji miast, nieruchomości, firm, placówek oświatowych , szpitali, obiektów turystycznych, przestrzeni przemysłowych,...
wirtualny spacer deweloper

Oferta dla developerów Prezentacja osiedla i bloku mieszkalnego

Oferta dla developerów Prezentacja osiedla i bloku mieszkalnego CORDIA „Wirtualne spacery” są formą promocji, która doskonale nadaje się do wykorzystania przez...
wirtualny spacer vr

Wirtualny spacer VR – 3dvista Oculus offline

Wirtualne wycieczki zrewolucjonizowały myślenie o rzeczywistości wirtualnej. Stały się realizacją marzeń o zwiedzaniu świata bez wielkich kosztów podróży, nie...
wirtualny spacer elearning

Interaktywne szkolenie pracowników 360° E-learning

Bez kursów pracownicy nie podnoszą swoich kompetencji, a szef nie widzi, czy nie popełniają błędów. Dobrze, żeby były one...
wirtualny spacer elearning

Wirtualny spacer 360 stopni jako narzędzie do e-learningu, szkolenia bhp, szkoleń stanowiskowych

Czym jest Wirtualny Spacer 360° ? Wirtualny spacer 360o jest narzędziem, które ma wiele zalet oraz możliwości zastosowania. Jest wykorzystywany...