fbpx

Spacer - Rezerwat przyrody

Przedstawiam realizację wirtualnego spaceru po rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie” który to wykonałem dla Lasów Państwowy w ramach projektu z funduszy EU „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie RDLP w Toruniu”

Aktualnie rezerwat z powodów bezpieczeństwa jest zamknięty dla zwiedzających, wirtualny spacer jest jedyną formą zobaczenia go od środka. Realizacje tego projektu była wielką przygodą, cały dzień sam na sam z przyrodą – komarami, kleszczami etc – walka z czasem i kapryśna pogodą.

O rezerwacie:
Rezerwat częściowy i ścisły „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 18.06.1956 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 59, poz. 719, z dnia 16.07.1956 r. oraz Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.04.1978 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 15, poz. 53, z dnia 26.04.1978 r. zmieniającym wcześniejsze zarządzenie. Rezerwat położony jest w centralnej części obrębu Wierzchlas w leśnictwie Rykowisko. Rezerwat „Cisy Staropolskie…” jest najstarszym polskim rezerwatem. Mimo, że formalna ochrona rezerwatowa istnieje tu od roku 1956, to pierwsze wzmianki o ochronie „uroczyska cisowego” pochodzą już z roku 1827. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi aktualnie 116,90 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy. Podstawowym przedmiotem ochrony w omawianym rezerwacie jest cis (Taxus baccata), występujący bardzo licznie, z wieloma starymi i okazałymi egzemplarzami. Liczebność populacji cisów określa się obecnie na ok. 3,5 tys. sztuk, z czego ok. 2,9 tys. okazów żywych.