Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Gminy Wrocław


www.wroclaw.pl